کد۱۳- قطار الفبای رحمت (آموزش صداکشی،کلمه سازی،جمله نویسی،املا و روانخوانی )

159,000 تومان

کد13- قطار الفبای رحمت

ابزار آموزشی جذاب برای صدا کشی ، کلمه سازی، جمله سازی املا و رواخوانی

مناسب برای 4 تا 8 سال

جعبه ی مقاوم – حروف به تعداد زیاد

جنس محصول: لاک فشرده

محیط آموزش: منزل – کلاس

توضیحات

کد۱۳- قطار الفبای رحمت

ابزار آموزشی جذاب برای صدا کشی ، کلمه سازی، جمله سازی املا و رواخوانی

مناسب برای ۴ تا ۸ سال

جعبه ی مقاوم – حروف به تعداد زیاد

جنس محصول: لاک فشرده

فهرست