کد۲۰- پک آموزشی کلاس اول(کتاب جامع پشتیبان کلاس اول-دفتر لوحه نویسی-دفترشطرنجی-کتاب دیکته شب و روانخوانی- قطار الفبا – پک کلمه ساز-دفتر نقاشی -۲عدد دفتر مشق تمام رنگی)

750,000 تومان

شامل:
کتاب جامع پشتیبان کلاس اول
دفتر لوحه نویسی
دفترشطرنجی
کتاب دیکته شب و روانخوانی
قطار الفبا
پک کلمه ساز
دفتر نقاشی
2عدد دفتر مشق تمام رنگی

با تخفیف فوق العاده ویژه 750هزار تومان

توضیحات

شامل:
کتاب جامع پشتیبان کلاس اول
دفتر لوحه نویسی
دفترشطرنجی
کتاب دیکته شب و روانخوانی
قطارالفبا
پک کلمه ساز
دفتر نقاشی
۲عدد دفتر مشق تمام رنگی

با تخفیف فوق العاده ویژه ۷۵۰هزار تومان

فهرست