کد۱۸-دفتر ۶۰برگ سیمی تمام رنگی، هر صفحه یک نقاشی گوشه دفتری زیبا (طرح مداد)

59,000 تومان

کد18-دفتر 60 برگ تزئین شده سیمی

طرح جلد مداد

با تزئین نقاشی کارتونی گوشه دفتری (60طرح متفاوت)

تمام رنگی

مخاطب: مخصوص کودک

محیط آموزش: منزل – کلاس

تعدادصفحات:60

توضیحات

کد۱۸-دفتر ۶۰ برگ تزئین شده سیمی

طرح جلد مداد

با تزئین نقاشی کارتونی گوشه دفتری (۶۰طرح متفاوت)

تمام رنگی

 

فهرست