کد۱۷-دفتر ۶۰برگ سیمی تمام رنگی، هر صفحه یک نقاشی گوشه دفتری زیبا (طرح کیف)

59,000 تومان

کد17-دفتر 60 برگ تزئین شده سیمی

طرح جلد کیف

با تزئین نقاشی کارتونی گوشه دفتری (60طرح متفاوت)

تمام رنگی

مخاطب: مخصوص کودک

محیط آموزش: منزل – کلاس

تعدادصفحات:60

توضیحات

کد۱۷-دفتر ۶۰ برگ تزئین شده سیمی

طرح جلد کیف

با تزئین نقاشی کارتونی گوشه دفتری (۶۰طرح متفاوت)

تمام رنگی

 

فهرست