کد۱۵- پکیج جامع ۵ جلدی پیش دبستان همراه با سی دی(مخصوص مربی و نوآموز)

298,000 تومان

پکیج جامع 5 جلدی پیش دبستان همراه با سی دی

شامل داستان الفبا و آواها
لوحه نویسی( مقدمات مشق نوشتن)
ریاضی
علوم
قرآن
واحد کار و مهارت
دفتر شطرنجی رنگی
و سی دی شاد آموزشی

مخاطب: نو آموز

محیط آموزش: منزل و کلاس

 

توضیحات

پکیج جامع ۵ جلدی پیش دبستان همراه با سی دی

شامل داستان الفبا و آواها
لوحه نویسی (مقدمات مشق نوشتن)
ریاضی
علوم
قرآن
واحد کار و مهارت
دفتر شطرنجی رنگی
و سی دی شاد آموزشی

فهرست