کد۱۲- پک کلمه ساز رحمت – ۳محصول (کارت الفبا -کارت ترکیب-کارت جمله سازی) در یک بسته

129,000 تومان

کد 12_ پک کلمه ساز رحمت

سه محصول در یک بسته
(کارت الفبا) – (کارت ترکیب) رنگی – (کارت کلمات) رنگی

مناسب برای کلاس های اول و دوم

بیش از 300 کارت جادویی رنگی (ترکیب و کلمه) برای تقویت املا و روانخوانی کودک

همراه با دفترچه راهنما و جعبه ی مقاوم

قیمت 120هزار تومان

توضیحات

کد ۱۲_ پک کلمه ساز رحمت

سه محصول در یک بسته
(کارت الفبا) – (کارت ترکیب) رنگی – (کارت جمله سازی) رنگی

مناسب برای کلاس های اول و دوم

بیش از ۳۰۰ کارت جادویی رنگی (ترکیب و کلمه) برای تقویت املا و روانخوانی کودک

همراه با دفترچه راهنما و جعبه ی مقاوم

قیمت ۱۲۰ هزار تومان

kart.rahmat

فهرست