مشاور: خانم دکتر سمیه رحمت

سمیه رحمت
  • مدرس دوره های ضمن خدمت آموزگاران ابتدایی
  • مشاوره تخصصی کودک

مدت : یک جلسه ۳۰ دقیقه ای

هزینه : ۱۵۰ هزار تومان

  • با توجه به اینکه هماهنگی ها از طریق واتس آپ صورت می گیرد، لطفا شماره واتس آپ خود را وارد کنید.
  • قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
فهرست