سایت دکتر سمیه رحمت
سبد خرید0

سبد خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گام به گام درس چهارم کتاب ریاضی دوم دبستان درس اندازه گیری

تاریخ انتشار :
( در پایین صفحه لیست پاسخ ها قرار گرفته است )

در این قسمت  لیست پاسخ به تمام سوالات درس چهارم کتاب ریاضی دوم دبستان قرار گرفته است. گام به گام درس چهارم کتاب ریاضی دوم دبستان درس اندازه گیری شامل پاسخنامه ی سوالات صفحه ی 76، صفحه ی 77، صفحه ی 78، صفحه ی 79، صفحه ی 80، صفحه ی81، صفحه ی 82، صفحه ی 83، صفحه ی 84، صفحه ی 85، صفحه ی 86، صفحه ی 87، صفحه ی 88، صفحه ی 89، صفحه ی 90، صفحه ی 91، صفحه ی 92، صفحه ی 93، صفحه ی 94، صفحه ی 95، صفحه ی 96 می باشد.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 76 درس اندازه گیری پایه ی دوم ابتدایی درس چهارم

در این قسمت جواب سوالات حل مسئله ی صفحه ی 76 اندازه گیری پایه ی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 77 درس اندازه گیری کتاب ریاضی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات الگوسازی، زیر مسئله صفحه ی 77 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 78 درس چهارم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به زاویه صفحه ی 78 درس دوم درس اندازه گیری قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 79 کتاب ریاضی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 79 کتاب ریاضی دوم دبستان درس چهارم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 80 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس اندازه گیری

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 80 درس اندازه گیری درس چهارم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 81 کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس چهارم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 81 درس چهارم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 82 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس اندازه گیری

در این قسمت جواب سوالات صفحه ی 82 درس اندازه گیری کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 83 کتاب ریاضی دوم دبستان درس اندازه گیری

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 83 درس چهارم کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس اندازه گیری قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 84 اندازه گیری پایه ی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 83 درس چهارم کتاب ریاضی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 85 اندازه گیری دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 85 کتاب ریاضی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 86 درس اندازه گیری درس چهارم کتاب ریاضی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به اندازه گیری زمان صفحه ی 86 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس چهارم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 87 درس چهارم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس اندازه گیری

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 87 کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس اندازه گیری قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 88 درس اندازه گیری دوم ابتدایی درس چهارم

در این قسمت جواب سوالات فعالیت صفحه ی 88 درس اندازه گیری کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 89 درس چهارم کتاب ریاضی دوم دبستان درس اندازه گیری

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 89 درس اندازه گیری دوم ابتدایی درس چهارم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 90 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس چهارم

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به اندازه گیری طول صفحه ی 90 درس چهارم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس اندازه گیری قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 91 درس اندازه گیری درس چهارم کتاب ریاضی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 91 اندازه گیری دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 92 درس اندازه گیری کتاب ریاضی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 92 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 93 درس چهارم کتاب ریاضی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 93 درس اندازه گیری درس چهارم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 94 درس اندازه گیری

در این قسمت جواب سوالات فرهنگ نوشتن مربوط به مرور فصل صفحه ی 94 درس اندازه گیری پایه ی دوم دبستان درس چهارم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 95 درس اندازه گیری درس چهارم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات صفحه ی 95 کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس چهارم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 96 درس اندازه گیری دوم دبستان درس چهارم

در این قسمت جواب سوالات معما و سرگرمی صفحه ی 96 کتاب ریاضی دوم دبستان درس اندازه گیری قرار داده شده است.

rahmat aval footer image

کانال های ما در تلگرام :

با ما در تماس باشید :

09111385635

به ما اعتماد کنید :