سایت دکتر سمیه رحمت
سبد خرید0

سبد خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گام به گام درس پنجم کتاب ریاضی سوم دبستان درس محیط و مساحت

تاریخ انتشار :
( در پایین صفحه لیست پاسخ ها قرار گرفته است )

در این قسمت  لیست پاسخ به تمام سوالات درس پنجم کتاب ریاضی سوم دبستان قرار گرفته است. گام به گام درس پنجم کتاب ریاضی سوم دبستان درس محیط و مساحت شامل پاسخنامه ی سوالات صفحه ی 80، صفحه ی 81، صفحه ی 82، صفحه ی 83، صفحه ی 84، صفحه ی 85، صفحه ی 86، صفحه ی 87، صفحه ی 88، صفحه ی 89، صفحه ی 90، صفحه ی 91، صفحه ی 92، صفحه ی 93، صفحه ی 94، صفحه ی 95 می باشد.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 80 درس محیط و مساحت درس پنجم

در این قسمت جواب سوالات حل مسئله صفحه ی 80 کتاب ریاضی سوم دبستان قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 81 کتاب ریاضی سوم ابتدایی درس پنجم

در این قسمت جواب سوالات زیر مسئله صفحه ی 81 درس پنجم قرار کرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 82 درس محیط و مساحت سوم ابتدایی درس پنجم

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به خط، نیم خط و پاره خط صفحه ی 82 درس پنجم درس محیط و مساحت قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 83 درس پنجم کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 83 درس محیط و مساحت قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 84 کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 84 کتاب ریاضی سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 85 محیط و مساحت سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به محیط صفحه ی 85 کتاب ریاضی پایه ی سوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 86 درس محیط و مساحت

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 86 درس محیط و مساحت درس پنجم ریاضی سوم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 87 درس پنجم کتاب ریاضی سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 87 ریاضی سوم ابتدایی درس پنجم قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 88 کتاب ریاضی سوم ابتدایی درس محیط و مساحت

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به اندازه  ی سطح صفحه ی 88 درس پنجم درس محیط و مساحت سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 89 کتاب ریاضی سوم دبستان درس پنجم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس کتاب ریاضی سوم درس محیط و مساحت قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 90 درس محیط و مساحت درس پنجم کتاب ریاضیپایه ی سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 90 درس محیط و مساحت سوم دبستان درس پنجم قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 91 درس پنجم کتاب ریاضی سوم دبستان درس محیط و مساحت

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به واحد اندازه گیری سطح صفحه ی 91 کتاب ریاضی سوم درس محیط و مساحت قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 92 درس پنجم درس محیط و مساحت

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 92 محیط و مساحت سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 93 کتاب ریاضی سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 93 درس محیط و مساحت کتاب ریاضی پایه ی سوم درس پنجم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 94 کتاب ریاضی سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فزهنگ نوشتن مربوط به مرور فصل صفحه ی 94 درس محیط و مساحت درس پنجم قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 95 درس محیط و مساحت کتاب ریاضی سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات صفحه ی 95 درس پنجم کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی درس محیط و مساحت قرار داده شده است.

rahmat aval footer image

کانال های ما در تلگرام :

با ما در تماس باشید :

09111385635

به ما اعتماد کنید :