سایت دکتر سمیه رحمت
سبد خرید0

سبد خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گام به گام درس پنجم کتاب ریاضی دوم دبستان درس عدد مخلوط و عدد اعشاری

تاریخ انتشار :
( در پایین صفحه لیست پاسخ ها قرار گرفته است )

در این قسمت  لیست پاسخ به تمام سوالات درس پنجم کتاب ریاضی دوم دبستان قرار گرفته است. گام به گام درس پنجم کتاب ریاضی دوم دبستان درس عدد مخلوط و عدد اعشاری شامل پاسخنامه ی سوالات صفحه ی 98، صفحه ی 99، صفحه ی 100، صفحه ی 101، صفحه ی 102، صفحه ی 103، صفحه ی 104، صفحه ی 105، صفحه ی 106، صفحه ی 107، صفحه ی 108، صفحه ی 109، صفحه ی 110، صفحه ی 111، صفحه ی 112، صفحه ی 114، صفحه ی 115، صفحه ی 116، صفحه ی 117، صفحه ی 118 می باشد.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 98کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس عدد مخلوط و عدد اعشاری

در این قسمت جواب سوالات حل مسئله صفحه ی 98 درس عدد مخلوط و عدد اعشاری پایه ی دوم دبستان درس پنجم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 99 درس پنجم کتاب ریاضی دوم دبستان درس عدد مخلوط و عدد اعشاری

در این قسمت جواب سوالات حل مسئله ی ساده تر، رسم شکل صفحه ی 99 درس عدد مخلوط و عدد اعشاری دوم ابتدایی درس پنجم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 100 عدد مخلوط و عدد اعشاری دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به تمرین عدد مخلوط صفحه ی 100 درس عدد مخلوط و عدد اعشاری کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 101 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس عدد مخلوط و عدد اعشاری

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 101 عدد مخلوط و عدد اعشاری پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 102 عدد مخلوط و عدد اعشاری دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 102 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 103 دزس پنجم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 103 درس عدد مخلوط و عدد اعشاری درس پنجم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 104 درس عدد مخلوط و عدد اعشاری درس پنجم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به عدد اعشاری صفحه ی 104 کتاب ریاضی دوم دبستان درس پنجم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 105 درس پنجم درس عدد مخلوط و عدد اعشاری

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 105 درس پنجم کتاب ریاضی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 106 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس پنجم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 106 درس عدد مخلوط و عدد اعشاری درس پنجم کتاب ریاضی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 107 درس عدد مخلوطو عدد اعشاری کتاب ریاضی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 107 کتاب ریاضی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 108 درس عدد مخلوط و عدد اعشاری

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به جمع و تفریق اعشاری صفحه ی 108 کتاب ریاضی دوم دبستان درس عدد مخلوط و عدد اعشاری قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 109 درس عدد مخلوط و عدد اعشاری درس پنجم کتاب ریاضی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 109 درس عدد مخلوط و عدد اعشاری کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 110 درس عدد مخلوط و عدد اعشاری دوم دبستان درس پنجم

در این قسمت جواب سوالات صفحه ی 110 درس پنجم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس عدد مخلوط و عدد اعشاری قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 111 عدد مخلوط و عدد اعشاری پایه ی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 111 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 112کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس پنجم

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه ی 112 کتاب ریاضی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 113 درس پنجم کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس عدد مخلوط و عدد اعشاری

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 113 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس پنجم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 114درس عدد مخلوط و عدد اعشاری کتاب ریاضی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 114 درس پنجم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 115 درس پنجم کتاب ریاضی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 115 درس عدد مخلوط و عدد اعشاری پایه ی دوم ابتدایی درس پنجم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 116 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس عدد مخلوط و عدد اعشاری

در این قسمت جواب سوالات فرهنگ نوشتن مربوط به مرور فصل صفحه ی 116 درس عدد مخلوط و عدد اعشاری درس پنجم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 117 درس پنجم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس عدد مخلوط و عدد اعشاری

در این قسمت جواب سوالات صفحه ی 117 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس عدد مخلوط و عدد اعشاری قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 118 درس پنجم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات معما و سرگرمی صفحه ی 118 درس پنجم درس عدد مخلوط و عدد اعشاری قرار داده شده است.

rahmat aval footer image

کانال های ما در تلگرام :

با ما در تماس باشید :

09111385635

به ما اعتماد کنید :