سایت دکتر سمیه رحمت
سبد خرید0

سبد خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گام به گام درس هفتم کتاب ریاضی دوم دبستان درس آمار و احتمال

تاریخ انتشار :
( در پایین صفحه لیست پاسخ ها قرار گرفته است )

در این قسمت  لیست پاسخ به تمام سوالات درس هفتم کتاب ریاضی دوم دبستان قرار گرفته است. گام به گام درس هفتم کتاب ریاضی دوم دبستان درس آمار و احتمال شامل پاسخنامه ی سوالات صفحه ی 142، صفحه ی 143، صفحه ی 144، صفحه ی 145، صفحه ی 146، صفحه ی 147، صفحه ی 148، صفحه ی 149، صفحه ی 150، صفحه ی 151، صفحه ی 152، صفحه ی 153، صفحه ی 154 می باشد.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 142 درس هفتم کتاب ریاضی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات حل مسئله صفحه ی 142 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 143 درس آمار و احتمال

در این قسمت جواب سوالات حل مسئله ی ساده تر، حدس و آزمایش صفحه ی 143 درس آمار و احتمال کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 144 درس آمار و احتمال درس هفتم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به نمودار خط شکسته صفحه ی 144 کتا ب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس هفتم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 145 کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس آمار و احتمال

در این قسمت جواب سوالات فعالیت صفحه ی 145 کتاب ریاضی دوم دبستان درس هفتم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 146 درس آمار و احتمال کتاب ریاضی سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 146 درس آمار و احتمال دوم ابتدایی درس هفتم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 147 درس هفتم کتاب ریاضی دوم دبستان درس آمار و احتمال

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 147 درس هفتم درس آمار و احتمال قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 148 کتاب ریاضی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به احتمال صفحه ی 148 آمار و احتمال دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 149 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس هفتم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 149 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس آمار و احتمال قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 150 درس آمار و احتمال درس هفتم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 150 کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی درس آمار و احتمال قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 151 درس آمار و احتمال پایه ی دوم ابتدایی درس هفتم

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 151 درس هفتم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس آمار و احتمال قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 152 آمار و احتمال دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فرهنگ نوشتن مربوط به مرور فصل صفحه ی 152 درس آمار و احتمال دوم دبستان درس هفتم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 153 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات صفحه ی 153 درس هفتم کتاب ریاضی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 154 آمار و احتمال پایه ی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات معما و سرگرمی صفحه ی 154 درس هفتم کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس آمار و احتمال قرار داده شده است.

rahmat aval footer image

کانال های ما در تلگرام :

با ما در تماس باشید :

09111385635

به ما اعتماد کنید :