سایت دکتر سمیه رحمت
سبد خرید0

سبد خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گام به گام درس هشتم کتاب ریاضی سوم دبستان درس ضرب عددها

تاریخ انتشار :
( در پایین صفحه لیست پاسخ ها قرار گرفته است )

در این قسمت  لیست پاسخ به تمام سوالات درس هشتم کتاب ریاضی سوم دبستان قرار گرفته است. گام به گام درس هشتم کتاب ریاضی سوم دبستان درس ضرب عددها شامل پاسخنامه ی سوالات صفحه ی 134، صفحه ی 135، صفحه ی 136، صفحه ی137، صفحه ی 138، صفحه ی 139، صفحه ی 140، صفحه ی  141، صفحه ی  142، صفحه ی  143، صفحه ی  144، صفحه ی  145، صفحه ی  146، صفحه ی  147، صفحه ی  148، صفحه ی  149 می باشد.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 134 درس ضرب عددها درس هشتم کتاب ریاضی پایه ی سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات حل مسئله صفحه ی 134 کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی درس هشتم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 135 کتاب ریاضی پایه ی سوم دبستان درس هشتم

در این قسمت جواب سوالات حذف حالت های نامطلوب صفحه ی 135 درس ضرب عددها سوم ابتدایی درس هشتم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 136 درس ضرب عددها پایه ی سوم دبستان درس هشتم

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به ضرب در عدد 10 صفحه ی 136 درس هشتم کتاب ریاضی پایه ی سوم دبستان درس ضرب عددها قزاز داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 137 درس ضرب عددها سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فعالیت صفحه ی 137 درس هشتم کتاب ریاضی سوم دبستان درس آمار و احتمال قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 138 کتاب ریاضی سوم دبستان درس هشتم

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 138 کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی درس ضرب عددها قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 139 درس ضرب عددها کتاب ریاضی پایه ی سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی صفحه ی 139 کتاب ریاضی پایه ی سوم دبستان درس ضرب عددها قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 140 درس ضرب عددها درس هشتم کتاب ریاضی سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 140 ضرب عددها سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 141 کتاب ریاضی سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 141 درس هشتم کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 142 درس هشتم کتاب ریاضی پایه ی سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به محاسبه ی ضرب صفحه ی 142ضرب عددها پایه ی سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 143 درس هشتم درس ضرب عددها

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 143 درس ضرب عددها کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 144 درس ضرب عددها

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 144 درسهشتم کتاب ریاضی سوم ابتدایی درس ضرب عددها قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 145 کتاب ریاضی سوم ابتدایی درس هشتم

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به تقسیم با باقی مانده صفحه ی 145 کتاب ریاضی سوم دبستان درس ضرب عددها قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 146 درس ضرب عددها درس هشتم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 146 درس ضرب عددها درس هشتم کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 147 کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی درس هشتم کتاب ریاضی سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 148 درس هشتم کتاب ریاضی سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فرهنگ نوشتن مربوط به مرور فصل صفحه ی 148 کتاب ریاضی سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 149 درس ضرب عددها سوم دبستان درس هشتم

در این قسمت جواب سوالات صفحه ی 149 درس ضرب عددها کتاب ریاضی سوم ابتدایی قرار گرفته است.

rahmat aval footer image

کانال های ما در تلگرام :

با ما در تماس باشید :

09111385635

به ما اعتماد کنید :