سایت دکتر سمیه رحمت
سبد خرید0

سبد خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گام به گام درس ششم کتاب ریاضی سوم دبستان درس جمع و تفریق

تاریخ انتشار :
( در پایین صفحه لیست پاسخ ها قرار گرفته است )

در این قسمت  لیست پاسخ به تمام سوالات درس ششم کتاب ریاضی سوم دبستان قرار گرفته است. گام به گام درس ششم کتاب ریاضی سوم دبستان درس جمع و تفریق شامل پاسخنامه ی سوالات صفحه ی 98، صفحه ی 99، صفحه ی 100، صفحه ی 101، صفحه ی 102، صفحه ی 103، صفحه ی 104، صفحه ی 105، صفحه ی 106، صفحه ی 107، صفحه ی 108، صفحه ی 109، صفحه ی 110، صفحه ی 111، صفحه ی 112، صفحه ی 113 می باشد.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 98 درس جمع و تفریق سوم ابتدایی درس ششم

در این قسمت جواب سوالات حل مسئله صفحه ی 98 کتاب ریاضی سوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 99 کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات حل مسئله ی ساده تر صفحه ی 99 درس ششم کتاب ریاضی سوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 100 درس جمع و تفریق

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به مقایسه ی عددها صفحه ی 100 کتاب ریاضی سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 101 کتاب ریاضی سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 101 درس ششم درس جمع و تفریق قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 102 درس ششم درس عددهای کسری

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 102 درس جمع و تفریق قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 103 درس جمع و تفریق سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به جمع و تفریق صفحه ی 103 درس جمع و تفریق درس ششم قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 104 کتاب ریاضی سوم ابتدایی درس ششم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 104 ریاضی پایه ی سوم دبستان درس ششم قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 105 درس ششم کتاب ریاضی سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 105 درس ششم درس جمع و تفریق ریاضی سوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 106 درس ششم کتاب ریاضی سوم دبستان درس جمع و تفریق

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به جمع در جدول ارزش مکانی صفحه ی 106 درس جمع و تفریق کتاب ریاضی سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 107 درس ششم کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس درس جمع و تفریق کتاب ریاضی سوم دبستان درس ششم قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 108 کتاب ریاضی سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 108 کتاب ریاضی سوم ابتدایی درس جمع و تفریق قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 109 درس جمع و تفریق درس ششم

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به تفریق در جدول ارزش مکانی صفحه ی 109 درس ششم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 110 کتاب ریاضی سوم ابتدایی درس جمع و تفریق

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 110 درس جمع و تفریق کتاب ریاضی درس ششم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 111 کتاب ریاضی سوم دبستان درس ششم

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 111 درس جمع و تفریق درس سوم کتاب ریاضی سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 112 درس جمع و تفریق درسششم کتاب ریاضی پایه ی سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فرهنگ نوشتن مربوط به مرور فصل صفحه ی 112 درس ششم کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 113 درس جمع و تفریق کتاب ریاضی سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات صفحه ی 113 درس ششم کتاب ریاضی سوم دبستان درس جمع و تفریق قرار داده شده است.

rahmat aval footer image

کانال های ما در تلگرام :

با ما در تماس باشید :

09111385635

به ما اعتماد کنید :