سایت دکتر سمیه رحمت
سبد خرید0

سبد خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گام به گام درس ششم کتاب ریاضی دوم دبستان درس اشکال هندسی

تاریخ انتشار :
( در پایین صفحه لیست پاسخ ها قرار گرفته است )

در این قسمت  لیست پاسخ به تمام سوالات درس ششم کتاب ریاضی دوم دبستان قرار گرفته است. گام به گام درس ششم کتاب ریاضی دوم دبستان درس عدد اشکال هندسی شامل پاسخنامه ی سوالات صفحه ی 120، صفحه ی 121، صفحه ی 122، صفحه ی 123، صفحه ی 124، صفحه ی 125، صفحه ی 126، صفحه ی 127، صفحه ی 128، صفحه ی 129، صفحه ی 130، صفحه ی 131، صفحه ی 132، صفحه ی 133، صفحه ی 134، صفحه ی 135، صفحه ی 136، صفحه ی 137، صفحه ی 138، صفحه ی139، صفحه ی 140 می باشد.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 120 درس اشکال هندسی کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات حل مسئله صفحه ی 120 کتاب ریاضی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 121 اشکال هندسی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات حدس و آزمایش، روش های نمادین صفحه ی 121 درس ششم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 122 درس اشکال هندسی پایه ی دوم ابتدایی درس ششم

در این قسمت جواب سوالات قعالیت مربوط به عمود-موازی صفحه ی 122 اشکال هندسی پایه ی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 123 کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس اشکال هندسی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 123 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس ششم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 124 کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس ششم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 124 درس ششم درس اشکال هندسی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 125 درس ششم کتاب ریاضی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 125 کتاب ریاضی دوم دبستان درس ششم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 126 درس اشکال هندسی درس ششم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به چهار ضلعی ها صفحه ی 126 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس اشکال هندسی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 127 کتاب ریاضی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 127 درس اشکال هندسی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 128 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس ششم

در این قسمت جواب سوالات فعالیت صفحه ی 128 درس اشکال هندسی درس ششم کتاب ریاضی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 129 درس اشکال هندسی کتاب ریاضی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 129 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 130 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس اشکال هندسی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوطبه مساحت متوازی الاضلاع و مثلث صفحه ی 130 درس اشکال هدسی کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 131 درس اشکال هندسی درسششم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت صفحه ی 131 کتاب ریاضی دوم دبستان درس اشکال هندسی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 132 درس ششم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس اشکال هندسی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 132 درس اشکال هندسی پایه ی دوم دبستان درس ششم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 133 اشکال هندسی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 133 درس اشکال هندسی دوم ابتدایی درس ششم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 134 درساشکال هندسی کتاب ریاضی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به محیط و مساحت صفحه ی 134 درس ششم کتاب ریاضی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 135 درس ششم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 135 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 136 درس اشکال هندسی درس ششم

در این قسمت جواب سوالات صفحه ی 136 درس ششم کتاب ریاضی دوم دبستان درس اشکال هندسی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه 137 اشکال هندسی پایه ی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 137 درس اشکال هندسی دوم دبستان درس ششم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 138 درس ششم کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس اشکال هندسی

در این قسمت جواب سوالات فرهنگ نوشتن مربوط به مرور فصل صفحه ی 138 درس اشکال هندسی درس ششم کتاب ریاضی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 139 درس ششم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس اشکال هندسی

در این قسمت جواب سوالات صفحه ی 139 کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس اشکال هندسی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 140 درس اشکال هندسی

در این قسمت جواب سوالات معما و سرگرمی صفحه ی 140 درس اشکال هندسی کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

rahmat aval footer image

کانال های ما در تلگرام :

با ما در تماس باشید :

09111385635

به ما اعتماد کنید :