سایت دکتر سمیه رحمت
سبد خرید0

سبد خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گام به گام درس دوم کتاب ریاضی سوم دبستان درس عددهای چهار رقمی

تاریخ انتشار :
( در پایین صفحه لیست پاسخ ها قرار گرفته است )

در این قسمت  لیست پاسخ به تمام سوالات درس دوم کتاب ریاضی سوم دبستان قرار گرفته است. گام به گام درس دوم کتاب ریاضی سوم دبستان درس عددهای چهار رقمی شامل پاسخنامه ی سوالات صفحه ی 26، صفحه ی 27، صفحه ی 28، صفحه ی 29، صفحه ی 30، صفحه ی 31، صفحه ی 32، صفحه ی 33، صفحه ی 34، صفحه ی 35، صفحه ی 36، صفحه ی 37، صفحه ی 38، صفحه ی 39، صفحه ی 40 و صفحه ی 41 می باشد. در این فصل دانش آموزان با عددهای 4 رقمی آشنا می شوند.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 26 کتاب ریاضی سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات حل مسئله صفحه ی 26 درس دوم کتاب ریاضی سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 27 کتاب ریاضی سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات الگوسازی صفحه ی 27 کتاب ریاضی پایه ی سوم دبستان قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 28 ریاضی پایه ی سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت معرفی عدد هزار صفحه ی 28 کتاب ریاضی سوم دبستان درس دوم قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 29 درس دوم ریاضی سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 29 درس عددهای چهار رقمی قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 30 درس عددهای چهار رقمی

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 30 درس دوم کتاب ریاضی پایه ی سوم قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 31 درس دوم درس عددهای چهار رقمی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به بخش ارزش مکانی صفحه ی 31 ریاضی پایه ی سوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 32 کتاب ریاضی درس دوم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 32 درس دوم کتاب ریاضی پایه ی سوم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 33 کتاب ریاضی سوم دبستان درس عددهای چهار رقمی

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 33 درس عددهای چهار رقمی قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 34 درس عددهای چهار رقمی کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به ارزش پول صفحه ی 34 درس دوم درس عددهای چهار رقمی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 35 درس عددهای جهار رقمی درس دوم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 35 کتاب ریاضی سوم دبستان درس عددهای چهار رقمی قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 36 درس دوم کتاب ریاضی عددهای چهار رقمی

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 36 درس دوم کتاب ریاضی پایه ی سوم دبستان درس عددهای چهار رقمی قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 37 درس دوم کتاب ریاضی درس عددهای چهار رقمی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به تقریب اعداد صفحه ی 37 کتاب ریاضی سوم دبستان قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 38 ریاضی سوم ابتدایی درس عددهای چهار رقمی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 38 درس دوم ریاضی سوم ابتدایی درس عددهای چهار رقمی قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 39 کتاب ریاضی پایه ی سوم دبستان درس دوم

در این قسمت جواب سوالات تمرین درس دوم درس عددهای چهار رقمی کتاب ریاضی سوم دبستان قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 40 درس عددهای چهار رقمی کتاب ریاضی سوم ابتدایی درس دوم

در این قسمت جواب سوالات فرهنگ نوشتن مربوط به مرور فصل کتاب ریاضی سوم ابتدایی قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 41 درس دوم کتاب ریاضی پایه ی سوم درس عددهای چهار رقمی

در این قسمت جواب سوالات صفحه ی 41 درس عددهای چهار رقمی کتاب ریاضی درس دوم قرار داده شده است.

rahmat aval footer image

کانال های ما در تلگرام :

با ما در تماس باشید :

09111385635

به ما اعتماد کنید :