سایت دکتر سمیه رحمت
سبد خرید0

سبد خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گام به گام درس دوم کتاب ریاضی دوم دبستان درس کسر

تاریخ انتشار :
( در پایین صفحه لیست پاسخ ها قرار گرفته است )

در این قسمت  لیست پاسخ به تمام سوالات درس دوم کتاب ریاضی دوم دبستان قرار گرفته است. گام به گام درس دوم کتاب ریاضی دوم دبستان درس کسر شامل پاسخنامه ی سوالات صفحه ی 24، صفحه ی 25، صفحه ی 26، صفحه ی 27، صفحه ی 28، صفحه ی 29، صفحه ی 30، صفحه ی 31، صفحه ی 32، صفحه ی 33، صفحه ی 34، صفحه ی 35، صفحه ی 36، صفحه ی 37، صفحه ی 38، صفحه ی 39، صفحه ی 40، صفحه ی 41، صفحه ی 42، صفحه ی 43، صفحه ی 44 می باشد. 

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 24 درس کسر کتاب ریاضی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات حل مسئله صفحه ی 24 درس کسر دوم ابتدایی درس دوم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 25 درس دوم کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس کسر

در این قسمت جواب سوالات رسم شکل و حل مسئله ی ساده تر صفحه ی 25 کسر دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 26 درس کسر پایه ی دوم ابتدایی درس دوم

در این قسمت جواب سوالات فغالیت مربوط به شناخت کسرها صفحه ی 26 کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس دوم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 27 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس دوم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 27 درس کسر درس دوم کتاب ریاضی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 28 کتاب ریاضی دوم دبستان درس دوم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 28 کتاب ریاضی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 29 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس کسر

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 29 کسر دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 30 درس دوم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به جمع و تفریق صفحه ی 30 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 31 درس دوم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس کسر

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 31 درس کسر درس دوم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 32 درس دوم درس کسر

در این قسمت جواب سوالات فعالیت صفحه ی 32 درس کسر کتاب ریاضی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 33 درس کسر

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 33 درس دوم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 34 کتاب ریاضی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوطبه تساوی کسرها صفحه ی 34 درس دوم کتاب ریاضی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 35 درس کسر درس دوم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 35 درس دوم کتاب ریاضی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 36 درس کسر کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت صفحه ی 36 درس کسر سوم دبستان درس دوم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 37 درس کسر پایه ی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی37 درس کسر کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 38 درس کسر درس دوم کتاب ریاضی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به ضرب عدد در کسر صفحه ی 38 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس دوم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 39 درس کسر پایه ی دوم دبستان درس دوم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 39 درس دوم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس کسر قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 40 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس کسر

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 40 درس دوم کتاب ریاضی دوم دبستان درس کسر قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 41 درس کسر درس دوم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 41 کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس کسر قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 42 کسر پایه دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فرهنگ نوشتن مربوط به مرور فصل صفحه ی 42 درس دوم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 43 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات صفحه ی 43 درس کسر درس دوم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان قرار گرفته است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 44 کتاب ریاضی دوم دبستان درس کسر

در این قسمت جواب سوالات فرهنگ خواندن صفحه ی 44 درس کسر قرار داده شده است.

rahmat aval footer image

کانال های ما در تلگرام :

با ما در تماس باشید :

09111385635

به ما اعتماد کنید :